Защита на лични данни

[:bg]Данни по чл. 13 и чл. 14 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

www.kbeauty.eu

Азалиа ЕООД

Булстат: 200629803

Гр София, улица Божур 12

Лични данни, които се обработват:

Ползването на услугите, предоставени от www.kbeauty.eu , включително и предоставянето на услугите за online поръчка на продуктите на Kbeauty, предполага осигуряване на възможността за контакт с вас. Следователно е необходимо, при регистрацията ви, да заявите точните данни, които ще ви бъдат поискани, като например: име, електронен адрес, пощенски адрес, телефон. С регистрирането ви на www.kbeauty.eu и въвеждането на изискуемите данни предоставяте съгласието си за събиране, ползване и обработка на личните ви данни, които доброволно въвеждате за целите, упоменати по-долу.

 

Целта/Целите на обработване на личните данни:

Цел на събирането, ползването и обработката на личните ви данни, които заявявате на дружеството, е предоставянето на услугите и на продуктите, които искате чрез уебсайта (www.kbeauty.eu), за получаването на които се изисква ползването или/и обработката им, напр. online поръчки, продажба и дистрибуция на продуктите и на услугите, които се предоставят от Kbeauty изключително чрез www.kbeauty.eu.

 

В рамките на предоставянето на услугите и продуктите Kbeauty си запазва правото да ползва данните за контакт, които сте предоставили, за изпращането чрез e-mail, SMS и други комуникационни канали на информационни съобщения относно продуктите и услугите й, както и съответни оферти, обяви и други промоционални инициативи, които Kbeauty може да предприеме.

 

В случай че не желаете повече да се ползват личните ви данни за изпращането на такъв вид информация от Kbeauty, можете да изпратите електронно писмо на адрес info@kbeauty.eu от електронния адрес, който сте заявили при регистрацията си, с тема «НЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ».

 

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Личните данни ще се предоставят на трети лица: ДА

Достъпът до личните ви данни се позволява само на упълномощени лица, които е необходимо да имат достъп с цел да бъде възможно завършването на предмета на събирането, ползването и обработката им, както това се известява при настоящите условия. В тези рамки Kbeauty си запазва правото да предоставя упълномощен достъп или/и право на ползване и обработка на личните ви данни на три юридически или физически лица, на които е възложено изпълнението на обработката.

 

Трети лица, на които се предоставят данните: куриерски и счетоводни фирми

 

Kbeauty си запазва правото да ползва данните, които й се предоставят чрез www.kbeauty.eu, по начин, че да не е възможна идентификацията или разкриването на лицето, което касаят, за статистически, промоционални, проучвателни или и рекламни цели, известявайки ги и на трети лица, напр. дружества за проучване, компетентни за завършване на гореспоменатите цели.

Kbeauty си запазва правото да изменя настоящите условия за ползване, като ги качва на www.kbeauty.eu

Регистрация или/и ползване на услугите, предоставяни чрез www.kbeauty.eu , съставлява безусловно приемане на настоящите условия за ползване.

При съмнение от страна на потребител, че профилът му се използва неправомерно, трябва да незабавно да се свърже с нас, чрез имейл info@kbeauty.eu

Срок за съхранение на личните данни:

36 месеца.

Личните данни ще бъдат ли използвани за профилиране: НЕ

Личните данни ще бъдат ли използвани за директен маркетинг: ДА

Съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, името право:

  • да поискате достъп до личните данни;
  • да поискате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
  • да направите възражения срещу обработването на данните;
  • право на преносимост на данните;
  • право на възражение срещу профилиране

При желание за някое от горепосечените действия, моля изпратете имейл на info@kbeauty.eu[:en]

Who we are

Our website address is: https://www.kbeauty.eu.

What personal data we collect and why we collect it

Коментари

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Файлове

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

[:]